Archív aktualit

studenti VOŠ

Exkurze v muzeu

Studenti VOŠE se zúčastnili v Muzeu jihovýchodní Moravy edukačního programu „Marketing u Tomáše Bati“.

Pohovory k zahraničním brigádám

Dne 19. 10. 2015 proběhla přednáška o možnostech letních brigád ve Skotsku. Přednášel náš dlouholetý spolupracovník, pan George Stone.

Zahraniční praxe 2015

V roce 2015 se do programu zahraničních praxí zapojili 3 studenti vyššího odborného studia, kteří pracovali ve skotských hotelích od začátku června do druhé poloviny září.

Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠE

V úterý 16. června proběhlo v Baťově vile slavnostní předání diplomů našim čerstvým absolventům. Za účasti rodin a přátel dostali studenti své diplomy z rukou ředitele školy Pavla Hýla a vedoucích jednotlivých oborů Šárky...

VOŠE má nové úspěšné absolventy

Závěrečnými zkouškami - absolutoriem - v červnu úspěšně zakončili své tříleté studium 4 studenti oboru Marketing pro střední stupeň řízení a 9 studentů oboru Účetnictví a finanční řízení. Z nich dvě - Bc. Eva Broklová a...

Letní brigády a praxe

Letošních pracovních pobytů ve Skotsku se účastní 4 studenti vyššího odborného studia a 10 bakalářů. Většina z nich na praxi nastoupila na začátku května a úspěšně se zapracovává. Všem účastníkům přejeme příjemný pobyt,...

Studenti a praxe

Skončil projekt Studenti a praxe

Dvouletý projekt Studenti a praxe byl zaměřen na zlepšení uplatnitelnosti absolventů VOŠE v praxi. Zahrnoval širokou škálu aktivit od odborných workshopů a konferencí přes tvorbu studijních opor až po rozvoj forem spolupráce s firmami...

Absolventská práce

Vše připraveno k závěrečným zkouškám

V nejbližších dnech studenti 3. ročníku obdrží oponentské posudky svých absolventských prací. Jejich obhajoba před odbornou komisí proběhne 8. - 9. června pro obor Účetnictví a finanční řízení, a 10. června pro obor Marketing pro...

Kalendar

Termín uzávěrky přihlášek ke studiu se blíží

Do 30. května si absolventi středních škol můžou podávat přihlášky ke studiu na VOŠE.

 

Brigády ve Skotsku

V roce 2014 prostřednictvím programu Sutledge Placement Consultants vycestovali na pracovní pobyt do Skotska 4 studenti druhého ročníku VOŠE Zlín. Škola jim umožnila nástup začátkem května s návratem v druhé polovině září.