Studijní oddělení

Kateřina Mertová

telefon: 577 006 551
k.mertova@oazlin.cz
dveře č. 107


Studijní oddělení vyřizuje především tyto záležitosti:

  • potvrzení o studiu,
  • přebírá písemné žádosti od žáků pro ředitele školy,
  • zpracovává plán zkoušek,
  • vede kartotéku studentů a přehled o vykonaných zkouškách,
  • provádí zápis studentů,
  • provádí kontrolu úhrady školného.