Články

Zahraniční praxe

V roce 2017 vycestovalo pět studentů VOŠE na pracovní pobyt do zahraničí, z toho čtyři prostřednictvím programu pana George Stona pracovali ve skotských hotelích a jeden student byl individuálně v USA.


Délka pracovního pobytu ve Skotsku byla od konce dubna do druhé poloviny září, pobyt v USA trval od začátku května do konce září.

Studentka letošního 3. ročníku VOŠE Jana Gajdošíková hodnotí práci v hotelu Glencoe House ve Skotsku:  „Tento pobyt byl pro mě velkým přínosem a obohacením o zkušenosti, které určitě využiji i v běžném životě. Seznámení s novými lidmi různých národností mně pomohlo rozvinout komunikační schopnosti v českém i v anglickém jazyce. Ujistila jsem se, že národnost není rozhodující, důležité jsou povahové vlastnosti každého z nás. Tento pobyt bych doporučila každému studentovi, který se nebojí získávat zkušenosti a rozhled za hranicemi naší země.  Velké poděkování za všestrannou podporu a pomoc při řešení jakéhokoliv problému patří i panu Stonovi."

Letošní schůzka našeho dlouholetého spolupracovníka a zprostředkovatele těchto letních brigád George Stona se zájemci o práci v létě 2018 proběhne 17. 10. 2017 ve 14:15 v učebně 214. Více informací na Oase VOŠE nebo v kabinetě 207.