Články

Se studiem se v pátek 16. června slavnostně rozloučilo třináct našich absolventů vyššího odborného studia

Po absolutoriích, která proběhla ve dnech 7.–9. června, 9 absolventů Marketingu pro střední stupeň řízení a 4 absolventi oboru Účetnictví a finanční řízení převzali své diplomy a završili tím své tříleté úsilí.


Zvláštní pochvalu a ocenění si převzaly Radka Šplíchalová a Monika Slámová, které složily závěrečné zkoušky s vyznamenáním. 

Naši čerství absolventi navíc nám i sobě opět udělali radost, když ukázali svou vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Například ze čtyř končících studentů oboru Účetnictví a finanční řízení měli tři už v průběhu konání absolutoria dohodnutý nástup do zaměstnání ve svém oboru, přičemž čtvrtá se chystá věnovat mateřským povinnostem.

Všem našim čerstvým vítězům blahopřejeme k dosažení jejich cíle a přejeme mnoho radosti a úspěchu v soukromém i profesním životě!