Články

I letos nastoupily studentky 3. ročníku VOŠE na povinnou praxi

Se svými zážitky se nám svěřily Cristinca Vochot a Nikola Trochtová.


Cristinca

Na praxi jsem ve firmě Hyundai ve Zlíně. Pracuji v příjemném prostředí a s velmi ochotnými spolupracovníky. Nejprve jsem se seznámila s činností firmy a pronikla jsem do účetního softwaru a účetních agend. V současné době účtuji faktury, vypracovávám vnitropodnikové směrnice a jsem velmi ráda, že se mohu zúčastnit přípravných prací pro audit účetní závěrky.

 

Nikola

Praxe ve firmě Z STUDIO, spol. s r. o. mne příjemně překvapila. Hned z počátku jsem pomáhala při inventarizaci. Účtování patří k mé každodenní práci. Seznámila jsem se s rozmanitou a zajímavou činností firmy. Za velmi přínosné považuji spolupráci s pracovníky ekonomického úseku. Dovedla bych si představit, že bych zde po ukončení studia pracovala.