Články

Oslovil nás „svět v obrazech“

Studenti VOŠE v rámci předmětu sociální komunikace navštívili unikátní výstavu Orbis Pictus na zlínském zámku.


Autoři projektu se inspirovali dílem Jana Ámose Komenského, zejména knihou Labyrint světa a ráj srdce. Výstava více než 60 objektů byla interaktivní, zaměřená na poznávání světa všemi smysly.

Snažili jsme se vyzkoušet všechny vystavené objekty, nejvíce nás ale zaujala tzv. kuleta a lavička na výsluní, zajímavé byly i nástroje pro kresbu světlem.