Absolventská práce

Informace pro organizaci zajišťující odbornou praxi studenta VOŠE Zlín

 

Vážená paní / Vážený pane,

děkujeme Vám za příležitost, kterou poskytujete mladým lidem v začátcích jejich kariéry. Velmi si vážíme Vaší investice, kterou do nich touto cestou vkládáte, a pomáháte tím našemu úsilí připravit studenty pro úspěšnou seberealizaci v jejich pracovním životě. Zároveň doufáme, že pobyt našeho studenta bude pro Váš podnik přínosem.

Cílem praxe pro studenta je seznámit se s běžnými procesy v administrativě organizace, získat základní návyky a zkušenosti, a dostat možnost využít své znalosti v praxi. K tomu účelu slouží mimo jiné vypracování absolventské práce (dále jen AP). Na konci této stránky najdete závazné dokumenty, jimiž se studenti při jejím vypracování řídí, a taky průvodce pro vedoucí a oponenty AP.

Pro Vaši snazší orientaci v problematice odborné praxe a zpracování absolventské práce přikládám stručné vysvětlení základních pojmů a postupů:

  • Od vedoucího AP se především očekává, že studentovi (je-li to třeba) pomůže s volbou tématu, ideálně podle potřeb dané organizace, poskytne mu potřebné informace a případně rady ohledně celkového pojetí práce, logické struktury, vhodných metod práce apod. Vedoucí rovněž vypracovává ve stanoveném termínu hodnocení, které se po obhajobě stává společně s posudkem oponenta součástí archivované AP, která je ze zákona veřejně přístupná. Vedoucí AP je vždy srdečně zván k osobní účasti u obhajoby.
  • Kromě vedoucího AP v organizaci má student k dispozici i konzultanta, kterým je někdo z odborných vyučujících. S ním může řešit otázky jako je vhodnost zvolenéliteratury, logická uspořádanost, nebo návaznost teoretické a praktické části.
  • Rozsah AP je odvozen od jejího obsahu, ale pomocným ukazatelem je minimální rozsah 40 normostran (bez příloh a příp. tabulek), z čehož přibližně dvě třetiny tvoří Praktická část, která řeší zadaný problém a logicky navazuje na předchozí Teoretickou část.
  • Veškerou odpovědnost za obsah i formu AP nese student. Svojí AP má prokázat svou schopnost samostatné práce při hledání informačních zdrojů, kontrole úpravy apod. Zodpovědností studenta jsou rovněž průběžné konzultace s vedoucím a konzultantem.

Závěrem Vám upřímně přejeme oboustranně přínosnou spolupráci. S jakýmikoli dotazy či připomínkami se, prosím, kdykoli obraťte na tajemníka vyššího odobrného studia Mgr. Víta Štourače (v.stourac@vosezlin.cz).

 

S přáním mnoha úspěchů ve Vaší činnosti

 

Vít Štourač

tajemník pro terciární vzdělávání

e-mail: v.stourac@vosezlin.cz
tel.: 577 006 565

 

Podpůrné dokumenty k vypracování absolventské práce


Dokument PDF Pokyny pro vedení a oponenturu absolventské práce
(zdroj VOŠE Zlín – 1. 12. 2012)

 

Dokument Word Formulář posudku absolventské práce
(zdroj VOŠE Zlín – 1. 12. 2012)
 

Dokument PDF Metodický pokyny k vypracování absolventské práce (pro studenty)
(zdroj VOŠE Zlín – 7 .2. 2013)

 

Dokument Word Šablona absolventské práce
(zdroj VOŠE Zlín – 7. 2. 2013)

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.