O škole

Charakteristika vyššího odborného vzdělání

Postavení vyšších odborných škol je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Úspěšným ukončením příslušného akreditovaného vzdělávacího programu se dosáhne stupně vyššího odborného vzdělání.

Vyšší odborná škola poskytuje vzdělání na vysoké odborné úrovni, přičemž se klade důraz spíše na aplikační stránku studia, i když určitý teoretický základ nutný pro pochopení širších souvislostí a vztahů v oboru je přitom samozřejmostí.

Vyšší odborné školy jsou součástí terciárního vzdělávání a jsou určeny pro absolventy všech typů středních škol ukončených maturitní zkouškou.

Vyšší odborné studium na Vyšší odborné škole ekonomické Zlín

Vyšší odborná škola ekonomická Zlín patří mezi prvních 12 škol, které ve spolupráci s holandskými vysokými školami byly u vzniku tohoto odborného studia v ČR. Celkový projekt vznikl v úzké spolupráci s nizozemskou školou v Eidhovenu. Rovněž byly využity zkušenosti z obdobných typů škol z celé řady dalších států.

Od roku 1992 má škola dva ekonomické obory - Marketing pro střední stupeň řízení a Účetnictví a finanční řízení. Dlouholetá tradice školy ve výuce odborných ekonomických předmětů, možnosti zahraničních stáží a odpovídající vybavení zajistily vysokou odbornou úroveň výuky, která byla oceněna udělením Certifikátu vysoké kvality na základě velmi náročného a podrobného hodnocení celkové činnosti nezávislou odbornou komisí.

Hlavní cíl školy

Poskytovat vyšší odborné vzdělání na vysoké profesionální úrovni podle potřeb praxe s dosažením těchto charakteristických rysů profilu absolventa:

  • vysoká úroveň profesně zaměřeného odborného vzdělání,
  • odpovídající jazykové znalosti,
  • vysoká úroveň ústní i písemné komunikace a schopnost úspěšného jednání s lidmi,
  • znalost zásad pro vedení pracovního kolektivu,
  • orientace v problematice soukromého podnikání a prosazování podnikatelské etiky,
  • úroveň právního vědomí,
  • schopnost aplikace evropské dimenze v ekonomické praxi.

Školné

Roční školné činí 3.000,- Kč.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.