Přijímací řízení

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

  • podání přihlášky do 20. 10. 2023
  • zveřejnění výsledků do 25. 10. 2023

počet přijímaných uchazečů – 2

  • 2 uchazeči – obor Účetnictví a finanční řízení

Kritéria pro přijetí: 

Podmínkou pro přijetí k dennímu studiu na vyšší odbornou školu je absolvování úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dálkové studium v současné době nenabízíme.

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška NEKONÁ.

(Pořadí uchazečů se stanovuje podle průměrného prospěchu dosaženého v 1. pololetí čtvrtého ročníku střední školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbového studia.)

Plánovaný počet studentů přijímaných ke studiu ve vyšším odborném studiu je 40 pro každý obor.

Podrobné podmínky pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/2024

 Soubor PDFPodmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole pro školní rok 2023/2024
 (zdroj: VOŠE Zlín – 31. 1. 2023)

 

Přihláška ke studiu

Přihláška se podává na tiskopise „Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole". Přihláška musí být řádně vyplněna - nesmí chybět vyplněný obor + IZO střední školy. Prospěch v jednotlivých ročnících musí být potvrzen školou.

Spolu s vyplněnou přihláškou uchazeč zašle stručný životopis, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a úředně ověřenou kopii vysvědčení ze 4. ročníku střední školy nebo posledního (maturitního) ročníku nástavbového studia. Pokud zatím uchazeč maturitní vysvědčení nemá, odevzdá jeho úředně ověřenou kopii dodatečně při zápisu ke studiu. Koná-li uchazeč podzimní opravnou maturitní zkoušku, může být ke studiu přijat podmínečně a ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat nejpozději do 30. září 2022.

 

Administrativní poplatek se NEPLATÍ!

Řádně vyplněné přihlášky zasílejte prosím na adresu:

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
nám T. G. Masaryka 3669
760 01 Zlín

Kontaktní osoba:

Kateřina Mertová
k.mertova@oazlin.cz
tel. 577 006 551

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.