Praxe

Významnou součástí studia na Vyšší odborné škole ekonomické Zlín je praxe, která je zahrnuta v učebních plánech. Student již během studia pozná praktickou ekonomickou činnost přímo v organizaci a konfrontuje ji s teoretickými poznatky získanými studiem. Vytváří předpoklady k tomu, aby se absolvent po skončení studia rychleji adaptoval ve svém novém zaměstnání. Cílem praxe je poznání především organizační struktury podniku, organizačního schématu, náplní jednotlivých činností, informačního systému a způsobu řízení.

Místo praxe si zajišťuje student především sám, případně je mu doporučeno školou. Při zajišťování praxe musí student projevit míru iniciativy, kterou pak rozvine při hledání budoucího zaměstnání. V této fázi musí student prokázat schopnost ústní i písemné komunikace a dovednosti spojené s prezentací své vlastní osoby a svých schopností.

Praxe může probíhat v ČR i v zahraničí.

Účelem zahraniční praxe je:

  • poznat reálné ekonomické prostředí v zahraničních podnicích a organizacích,
  • zdokonalit se v cizím jazyce,
  • poznat kulturní a společenské prostředí státu, v němž praxe probíhá.

Při výběru místa praxe je důležité posoudit, zda je na pracovišti možno splnit požadavky na obsah praxe. Konečné schválení místa praxe provádí škola. Výkon odborné praxe probíhá na základě Dohody o odborné praxe studentů, kterou uzavírá VOŠE Zlín s příslušnou organizací. Praxe je bezplatná.

Na vyšším odborném studiu praxe probíhá ve 3. ročníku, trvá 14 týdnů a studenti zde musí zpracovat absolventskou práci, která je součástí absolutoria. Rozsah této práce je 40 – 50 stran a přílohy. Při zpracování práce musí student prokázat schopnosti aplikovat vědecké poznatky získané ve škole na praktickou činnost.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.