Články

Předávání diplomů absolventům VOŠE

Úspěšní absolventi tříletého denního studia oboru Účetnictví a finanční řízení a Marketing pro střední stupeň řízení převzali 9. června své diplomy.


Svoji připravenost na pracovní život předvedli naši studenti během červnového absolutoria, které prověřilo jejich odborné znalosti, jazykové dovednosti, umění veřejně prezentovat výsledky své práce i schopnost řešit praktické problémy firem a organizací, ve kterých byli na odborné praxi.

I když letos opět museli převzít své diplomy bez obvyklého ceremoniálu a bez přítomnosti svých blízkých, věříme, že radost z tohoto životního úspěchu mají naši absolventi i přes tuto skutečnost.

Přejeme jim hodně zdaru při budování jejich kariéry.