Články

Máme nové absolventy

Za zpřísněných hygienických opatření proběhly na VOŠE 1. června závěrečné zkoušky – absolutorium.


Přestože přípravu studentů i průběh jejich odborné praxe značně zkomplikovala aktuální opatření vlády ČR reagující na pandemii COVID-19, přišli všichni účastníci dobře připraveni a úspěšně tím završili své tříleté úsilí.

Dva z absolventů, Gabriela Maňasová a Lukáš Chadalík, prospěli s vyznamenáním.

Všem našim absolventům přejeme úspěch v kariéře i v osobním životě.