Články

Prezenční výuka obnovena

Od pondělí 24. 5. 2021 přechází škola na prezenční výuku podle běžného rozvrhu.


V souladu s platnými nařízeními vlády budou každé pondělí všichni žáci a studenti navštěvující výuku a zaměstnanci školy testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Po dobu přítomnosti v budově školy budou mít všichni nasazené respirátory, přičemž povinností žáků a studentů je mít vždy u sebe nejméně dva.

Podrobnější informace budou žákům, studentům a zákonným zástupcům zaslány přes IS Bakaláři.