Články

Není služba jako služba aneb v detailech se skrývá kouzlo

O marketingu služeb a jeho odlišnostech od marketingu produktů jsme si se studenty 2. ročníku VOŠE povídali s Ing. Dominikem Gřešákem z brněnské Mendelovy univerzity.


Abychom tématu lépe porozuměli, zaměřili jsme se na služby ubytovací, které zejména nyní, v době covidu-19, procházejí velkými změnami. 

Mezi nejzajímavější inovace určitě patří zcela digitalizovaná recepce. Dalším trendem s velkou pravděpodobností bude využití části ubytovacích kapacit pro kanceláře nebo dlouhodobé pronájmy. Nutností také bude využívání sociálních sítí. A v neposlední řadě, z každého opakovaného pobytu bude klientovi plynout nějaká výhoda, služba navíc nad rámec sjednaných podmínek.

Zajímavou informací pro nás byly příklady různých typů moderních hotelů (na stromech, pod mořskou hladinou) nebo i hotely vyrobené z lega.