Články

Rozloučení s čerstvými absolventkami VOŠE

Úspěšné absolventky tříletého denního studia v oboru Účetnictví a finanční řízení převzaly 10. června své diplomy.


Svoji připravenost do praxe ukázaly naše studentky během červnového absolutoria, které prověřilo jejich odborné znalosti, jazykové dovednosti, umění veřejně prezentovat výsledky své práce i schopnost řešit praktické problémy firem a organizací, ve kterých byly na odborné praxi.

Slečna Nikola Trochtová si navíc společně s červeným diplomem odnesla i ocenění za příkladný přístup ke studiu a mimořádné výsledky u závěrečných zkoušek.

Všem našim absolventkám přejeme úspěch v kariéře i v osobním životě.