Články

Slavnostní předání diplomů tentokrát v budově školy

Nároky studia se v letošním letním termínu podařilo zvládnout pěti našim studentkám.

V pátek 17. 6. všechny převzaly z rukou ředitele školy své diplomy.


Studentky vzdělávacího programu Marketing pro střední stupeň řízení Pavlína Daříčková, Barbora Janíčková, Lenka Jarošová a Veronika Jordánová a studentka programu Účetnictví a finanční řízení Lenka Trdlicová úspěšně složily své závěrečné zkoušky v pondělí 6. června. V jejich průběhu prokázaly odborné znalosti ve svém oboru, své ovládnutí angličtiny a své schopnosti při prezentaci a následné obhajobě svých absolventských prací. Ty zpracovávaly ve firmách a organizacích, kde byly předcházející tři měsíce na odborné praxi. 

 

Před zraky svých blízkých převzaly naše absolventky své diplomy od ředitele školy Mgr. Pavla Hýla a vedoucích svých oborů Ing. Miloslavy Kubíčkové, Ph.D. a Ing. Šárky Vránové, Ph.D.

 

Červený diplom a zvláštní ocenění předal ředitel školy slečně Janíčkové, která díky svým výjimečným výsledkům během studia i v průběhu absolutorií dosáhla hodnocení prospěla s vyznamenáním.

 

Všem absolventkám blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním životě!

 

 Diplomy 2016