Články

Exkurze v NWT

Studenti vyššího i bakalářského studia absolvovali exkurzi v jedné z nejvýznamnějších technologických a inovačních firem v České republice – NWT, a.s. ve Zlíně.


NWTV první části exkurze shlédli prezentaci o historii firmy a jejím současném širokém portfoliu činností.  Vizí společnosti je přinášet lidem nové světové technologie (New World Technologies), být jedničkou v Evropě v šíři nabídky alternativních zdrojů energie a rozvíjet nezávislou, pro partnery finančně motivující energetiku, která bude v souladu s životním prostředím a celosvětovou environmentální politikou.

Dozvěděli se, že společnost zaměstnává téměř 200 pracovníků v oborech IT, telekomunikace, obnovitelné zdroje energie a biotechnologie. Velmi zajímavá byla prohlídka jednotlivých oddělení firmy a studenti uvítali i nabídku možnosti praxe či zaměstnání. Mnohé studenty zaujala i samotná budova, která vznikla modernizací původního sila. Zejména z terasy z jednoho nejvyšších pater byla nádherná vyhlídka na Zlín. Studenty provázeli bývalí tři úspěšní studenti naší školy, a tak i tato skutečnost byla pro studenty motivující.