Články

VOŠE má nové úspěšné absolventy

Závěrečnými zkouškami - absolutoriem - v červnu úspěšně zakončili své tříleté studium 4 studenti oboru Marketing pro střední stupeň řízení a 9 studentů oboru Účetnictví a finanční řízení. Z nich dvě - Bc. Eva Broklová a Jana Kadavá - prospěly s vyznamenáním.


Před zkušebními komisemi složenými z odborníků studenti obhajovali své odborné znalosti, své jazykové dovednosti a zpracování svých absolventských prací. Ty vypracovávali v průběhu uplynulých 4 měsíců podle požadavků firem a organizací, kde vykonávali svoji odbornou praxi.

Oběma vyznamenaným absolventkám gratulujeme a všem přejeme mnoho úspěchů v zaměstnání, osobním životě, i v případném dalším studiu.